Labské pískovce

Chráněnná krajinná oblast Labské pískovce vznikla již v roce 1972 a zaujímá rozlohu 32 302 ha.

Celá oblast je velmi oblíbena již řadu let turisty a díky tomu se zde vyvinulo mnoho značených turistických, naučných a cyklistických stezek, díky nimž se můžete vydat i do sousedního Německa. Kraj pískovců je vyplněn mnoha lidovými stavbami, kaňony, řekami, říčkami a rovněž známými soutěskami (Divoká a Edmundova soutěska). V oblasti se hrdě pne hora Sněžník s kamennou rozhlednou, zajít můžete na několik vyhlídkových míst – například skalní terasu Belveder (Labská Stráň). Z dalších atraktivních míst se nabízí skalní bludiště Tiské stěny, kde se mohou vydovádět i horolezci. Tiskými stěny prochází naučná stezka, zbudovaná v roce 1977 o délce tři kilometry. Cestou se nechte uchvátit zajímavými tvary skal a skalních útvarů, jeskyněmi, roklinami, puklinami a kaňony.

V Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce najdete v současné době ještě další tři naučné stezky, úplně nebo částečně zapadající do této oblasti. Jedná se o Naučnou stezku Okolím Růžové, která vznikla během let 200-01, ležící částečně v NP České Švýcarsko a má deset zastavení. Po okružní trase o délce 10,5 km můžete objevovat krásy na trase obec Růžová, Pastevní vrch, Kamenická Stráň, Dolský mlýn a úbočí Růžovského vrchu.

Naučná stezka Jetřichovické skály nabízí turistům devět zastávek na osm kilometrů dlouhé trase. Z větší části půjdete po trase mezi Jetřichovicemi a Vysokou Lípou. Köglerova naučná stezka okolím Krásné Lípy vznikala během let 2003 – 2006, na cestě se setkáte se čtyřiceti informačními tabulemi a měří 23 km. Pojmenována byla po provozovateli geologické naučné stezky z let 1941 – 1945 – Rudolfu Köglerovi (1899 – 1949). Po pamětihodnostech a přírodních krásách se vydáte na území rovnou tří chráněných území – CHKO Lužické hory, NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce.

Labské pískovceKaňon Labe z vyhlídky Belvéder